Aleviler, Temsiliyet, Makbuliyet*: Alevilik üzerine notlar 1[1]

by AD

 

Yemenden öte bir yerde düldül hala savaştadır…

PKK ile Türkiye devleti arasında yapılan Oslo görüşmelerinde PKK’nin eylemsizlik kararının seçimlere kadar sürdürülmesini isteyen Mit Müşteşarı Hakan Fidan, “iktidarlar tüccarlar gibi kar zarar hesabı yaparlarsa burada dolar yerine oy sayısını koyarlar ortaya hangi hareketten ne kadar fazla oy gelir ona bakarlar bunun hesabını yaparlar.” diyordu (Fidan 2011). AKP’nin açılımlar dönemindeki bakış açısını anlatan bu ifadenin eksik parçası bu tüccarın bir yandan da uluslararası alanda iş çevirmeye çalışan iç ve dış siyasetin konularını birbirine ekleyip kendi anlayışına göre beraberce çözmeye çalışan bir kapasitesi oluşudur.

Osmanlı’dan bu yana Alevi toplumu bir azınlık konumunda bulunmuş ve ikisi de Sünni Müslüman Osmanlı ve Türkiye devletinin tehditi altında varlığını korumaya çalışmıştır.  Alevi açılımının bugün bir gereksinim olarak ortaya çıkmasına neden olan tarihsel süreç, Osmanlı’dan günümüze iktidardaki Sünni Müslüman kesimin kendi inancı dışındaki insanlarla bir arada eşit bir biçimde yaşamayı kabul etmemelerinden kaynaklanmaktadır (Toprak 2008), (Frekans Araştırma 2009).

AKP’nin “Kürt açılımı”ndan, “Ermeni açılımı”na kadarki tüm açılımları gibi, “Alevi açılım”ı da ergen Türkiye’nin eşit yurttaşlık, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi başlıklarda evrensel normlara erişme çabası değildi. Açılım daha ziyade AKP’nin bir Alevi milletvekilli ile Alevi oylarına uzanmaya çalıştığı öte yandan kendi oy tabanı olan Sünni kesimin nabzını yokladığı bir pilot çalışması görünümü sergiledi. Eşit yurttaşlık, düşünce ve ifade özgürlüğü, nefret suçlarıyla mücadele gibi başlıkları olmayan, hatta mevcut düzenlemeleri de ezilen kesimler aleyhine (Saymaz 2012) kullanan bir hükümetin, bu çerçeve dışında yürüteceği bir açılım siyasetinin Sünni çoğunluğun kabullenebileceği makul bir Alevi kimliği yaratma amacından uzağa düşemeyecekti. Türkiye’de Sünni kesim kendini tanımlamak, tek bir tanımı kabul etmek, kimliklerinden dolayı bir misyon taşımak zorunda değilken Aleviler kendilerini tanımlamak zorunda bırakılıp, tekil bir tanımı, daha doğrusu Sünni türk kesimin onlar için en uygun olduğunu düşündükleri tek bir tanımı kabule itelendiler Açılım sürecinden ve Alevi çalıştaylarından hafızalarımızda olumlu hiçbir şey kalmazken, Maraş katliamı sanığı Ökkeş Şendiller’in Alevi çalıştayına AKP tarafından davet edilmesi (NTV 2009) iktidarın Alevilik konusunda ne tür uzman ve uzmanlık alanlarından faydalanmak istediğini  çok net biçimde ortaya koyuyordu. Alevi toplumunun temsilcileri olarak görebileceğimiz Cem Vakfından, ABF’ye çok sayıda kuruluş açılımın bir kandırmaca, son bir Osmanlı oyunu olduğunu düşünmüş, bu yönde de beyanlarda bulunmuştu.

erbain17Her Ağacın Kurdu Özünde Olur.

AKP dönemine kadar Aleviliğe dair en büyük proje Alevileri Şiileştirme projesidir.  1977 yılında Diyanet işleri başkanı Süleyman Ateş ile görüşme yapan  İran’lı yetkililer, devlet temsilcilerine Aleviler için “ya siz Sünnileştirin, ya biz Şiileştirelim” (Beşikçi, Alevi Haber Ajansı 2007) (Kaya 2001) [2] diyordu. Kısa adı “CEM”, açılımı “Cumhuriyetçi Eğitim Merkezi” olan Cem Vakfı’nın sırtına Alevi toplumuyla organik, kültürel hiçbir ilişkisi olmayan Türkiye’deki Şii’lerle Alevileri çeşitli şekillerde buluşturma çabası düştü. Dönemin konjonktüründe laik güçleri İran’ın hegemonyasına taşıma çelişkisini aşamadığı için kayda değer bir başarı elde edememiştir. Buna rağmen bu strateji tamamiyle terkedilmemiştir (Çizmeci 2012) ve bugün hala okullarda din derslerine Aleviliği anlatmaları için Şii imamlar davet edilebilinmektedir (Akkiray 2012). Cem Vakfı da, proje yürütücüsü olarak, Şii birçok kurumla çeşitli ortak etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir (Zaman Gazetesi 2011) fakat Alevi toplumun bir çok kesimi bu etkinliklere katılmak bir yana, Cem Vakfı’na “orada işin ne?” (Berlin Alevi Toplumu Cemevi 2011) sorusunu yöneltmektedirler. Yukarıdaki fotoğraftan da açıkça görüleceği gibi Cem Vakfı’nın üç düzenleyiciden biri olduğu Erbain töreninde Cem Vakfı’nın kendi protokolü dışında salonda bilinen Alevi imajına sahip hiç kimse görülmemektedir (Halkalı Zeynebiye Facebook Sayfası 2012). Yine aynı şekilde bilinçli olarak Türkiye’deki Şiiler ile Aleviler devlet tarafından aynı gösterilmeye çalışılmaktadır. 2010 yılında  başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Şii cemaatinin davetlisi olarak katıldığı matem töreninde yaptığı konuşmada Şii cematiyle hiçbir ilgisi olmayan Maraş, Sivas ve, Gazi Mahallesi katliamlarını anarak, aralarında fiziksel  kültürel hiç bir bağlantı bulunmayan bu iki grubu kasti biçimde aynılaştırma çabası yine bu stratejinin bir uzantısı olarak görülebilir (Erdoğan, YouTube 2010). İran Şiileri için Anadolu Alevileri her zaman ilgi konusu olmuş (Fars News 2012) fakat bakışları Türkiye’deki islami kesimin bakışından farklı olmamıştır (Şahin 2012).

AKP siyasetinin geldiği nokta itibariyle, Alevi açılımı girişimi, Alevi çalıştayları, Alevilik raporları, çeşitli toplantılar, onlarca organizasyonla en aktif Alevi karşıtı mücadeleyi yürüten iktidar Cumhuriyet’in kurucu kadrolarından sonra AKP iktidarı olmuştur.[3] AKP, bir yandan Alevi açılımını başlatıp, alevi çalıştayları düzenlerken, öte yandan mevcut Alevi örgütlerine alternatif çok sayıda sahte dernek ve organizasyon (İlknur 2011) kurdurup bunları bir federasyon çatısı altında birleşebilecekleri bir düzeye taşıdı. Zaman gazetesi yazarı Kurucan hedefi açıkça işaret ederek, Aleviler içinden seçtikleri ya da yaratmaya çalıştıkları bir çizginin öne çıkırılması, dinlenmesi gerektiğini yazıyordu (Kurucan 2011). Samet Baba Derneği, Erenler Derneği, Dost Alevi Derneği, Türkmen Alevi Derneği, Abdal Musa Derneği, Türkmen Alevi Derneği gibi Alevilerin pek de haberdar olmadıkları bu kurma Alevi dernekleri “Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu” ismi altında birleşti. Böylece, bir iradeyi tanımak yerine onu toptan reddedip yerine vantrilog temsiliyetler çıkardılar. Bu “sözde” federasyonun ilk büyük etkinliği adlarını dahi açıklayamadığı  300 Alevi derneğiyle Cumhurbaşkanına (TCCB 2012) iftar yemeği vermek olmuştu (Akalın 2012). İftar yemeğine CHP kurmaylarının da katılması bu oyunun yalnızca iktidarın değil, devletin bir oyunu olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir. Gerçek “Alevi Bektaşi Federasyonu” başkanı Selahattin Özel ise konuyla ilgili; “Baskılara rağmen yok edilemeyen Alevilik, sinsi oyunlarla asimile edilmek, özünden koparılmak istenmekte, Aleviliğin içine iftar geleneği sokulmak istenmektedir (Özel 2012)” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Sahte derneğin bu yılki en son etkinliği ise ev sahipliğini Adnan Polat ve Ahmet Çalık’ın yaptığı (Sarıboğa 2012), Muharrem ayının 10uncu günü olan Aşure gününde bir kongre merkezinde “Muharrem de bizim Ramazan da” (Genç ve Tayanç 2012) sloganıyla “iftar” düzenlemek olmuştur. Alevi geleneğinde hiçbir yeri olmayan, hatta Alevi toplumunda çocuk ismi olarak dahi kullanılmayan  “Ramazan” kavramının “iftar” ile birlikte bu şekilde bir asimilasyonla beraber Aleviliğe mal edilmeye çalışılması yenidir ve devletin yumuşak güç kullanarak bu boyutta asimilasyon projelerine girmesi oldukça ürkütücüdür.

Nitekim süreç içerisinde, tıpkı diğer açılım süreçlerinden de bildiğimiz üzere, hesabı tutmayan hükümetin Alevilere karşı dili kısa bir süre içerisinde değişecekti. Alevilerden de aynen Kürt kesiminde olduğu gibi mevcut oylarını riske atmadan oy kazanamayacağını gören AKP’nin, Alevi açılımındansa Alevi düşmanlığının daha karlı olduğunu anlaması uzun sürmedi. Anamuhalefet partisinin başına Alevi bir liderin geçmesi Recep Tayyip Erdoğan’ın dilini bir anda değiştirecek, söylemini hedef gösterici hale getirecekti. 12 Haziran seçimlerine doğru Muş, Malatya, Amasya, Kastamonu, Afyon, Denizli gibi illerdeki mitinglerde (Büyükşahin 2012) Kemal Kılıçdaroğlu için kelimesi kelimesine “Hani Alevilik kültüründen gelen birisidir ya, hani Alevilik vardır ya kendisinde” (CNN Türk 2011) deyip, mitinge katılanların yuhalamaları bitene kadar bekleyerek “Alevi”liği bilinçli bir biçimde yuhalatacaktır. Sayıları milyonları bulduğu belirtilen Alevilerin de yaşadığı demokratik bir cumhuriyetin başbakanı gibi davranarak talepleri dikkate almek yerine Halife kimliğine soyunup, “Müslüman’ın ibadethanesi tek olması lazım. Cem evine karşı olduğumu söylemiyorum. Mesela Türkmen Alevi’leri camiye gelirler.” (Hürriyet Gazetesi 2012) diyebilecekti. Sivas katliamının simgesi Madımak Oteli, müze yerine bilim merkezi haline getirilirken otelde katledilenlerin adlarının üzerinde oteli kundaklarken ölen iki katliamcının isimlerine yer verilecekti (DHA 2011). Sivas davası zaman aşımına uğrarken Recep Tayyip Erdoğan zaman aşımını kasıtla  “Hayırlı olsun” (ntvmsnbc 2012) derken İzmir AKP milletvekili Ali Aşlık da : “Sivas sanıkları da orada yananlar kadar masum” (AA 2012) diyebilecekti. (Devamı gelecek.)

* Bir önceki yazım ve bu yazı dizisinin yazılma sürecinde büyük katkıları olan Azad Alik editörlerine gösterdikleri özen ve sabır için teşekkür ediyorum.

(Twitter) @Gokhan_Erdogan

[1] Yazının sonraki bölümleri önümüzdeki haftalarda yayınlanacaktır.

[2] İsmail Beşikçi görüşme tarihi olarak 90’lı yılların ortası derken diğer kaynaklar 1977 yılını işaret etmektedir. Görüşme Diyanet işleri başkanı Süleyman Ateş (1976-78) ile Ayetullah Şeriat Medari arasında gerçekleşiyor. İnternetteki çeşitli kaynaklara göre Süleyman Ateş 32. gün programında bu görüşme ve ifadeyi yalanlamıyor sadece ifadenin Medari tarafından değil heyetten bir başka yetkili tarafından sarfedildiğini söylüyor.  Programa herhangi bir şekilde ulaşmak mümkün olmadı.

[3] Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının Alevilik siyasetine ilişkin karşılaştırmalı bir analizi yazının ikinci bölümünde bulabilirsiniz.

Kaynakça

Fidan, Hakan. Radikal Gazetesi. Eylül 13, 2011. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleID=1063204  (accessed Ağustos 21, 2012).

de Lamartine, Alphonse. “OsmanlıTarihi.” In Osmanlı Türkmen İlişkileri, by Cemal Şener, 370. 1995.

Binzet, Fadıl. Radikal Gazetesi. Şubat 29, 2012. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1080295&CategoryID=77 (accessed Ağustos 21, 2012).

Evrensel. Evrensel Gazetesi. Mayıs 5, 2012. http://www.evrensel.net/news.php?id=28419 (accessed Ağustos 21, 2012).

Sabah. Sabah Gazetesi. Mart 30, 2012. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/03/30/erzincanda-da-evler-isaretlendi# (accessed Ağustos 21, 2012).

Kazete. Kazete. Nisan 4, 2012. http://www.kazete.com/index.php/politika/383-20126 (accessed Ağustos 21, 2012).

Cumhuriyet. Cumhuriyet Haber Portalı. Mart 1, 2012. http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=318952 (accessed Ağustos 21, 2012).

AA. Haber Türk. Mart 28, 2012. http://www.haberturk.com/gundem/haber/728695-alevi-evlerinin-isaretlenmesi-olayinda-sok-iddia (accessed Ağustos 21, 2012).

Caymaz, Onur. Birgün. Mart 13, 2012. http://www.birgun.net/actuels_index.php?news_code=1331633584&year=2012&month=03&day=13 (accessed Ağustos 21, 2012).

Yenigün. Gerçek Gündem. Temmuz 29, 2012. http://www.gercekgundem.com/?p=478037 (accessed Ağustos 21, 2012).

NTV. NTV. Aralık 16, 2009. http://www.ntvmsnbc.com/id/25032536/ (accessed Ağustos 21, 2012).

CNN Türk. CNN Türk. Mayıs 4, 2011. http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/05/04/basbakan.erdogan.bel.altindan.vurdu/615540.0/index.html (accessed Ağustos 21, 2012).

Büyükşahin, Taylan. T24. Haziran 18, 2012. http://t24.com.tr/haber/sizin-inancinizi-binlerce-kisi-ayni-anda-hic-yuhaladi-mi/206585 (accessed Ağustos 21, 2012).

ntvmsnbc. NTV. Mart 13, 2012. http://www.ntvmsnbc.com/id/25330055/ (accessed Ağustos 21, 2012).

AA. Radikal. Temmuz 2, 2012. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1092946&CategoryID=78 (accessed Ağustos 21, 2012).

Focus Haber. Focus Haber. Mart 13, 2012. http://www.focushaber.com/sivas-davasi-nin-avukatlari-simdi-ne-yapiyor–h-119465.html (accessed Ağustos 21, 2012).

DHA. Milliyet Gazetesi. Haziran 30, 2011. http://gundem.milliyet.com.tr/madimak-oteli-bilim-ve-kultur-merkezi-oldu/gundem/gundemdetay/30.06.2011/1408705/default.htm (accessed Ağustos 21, 2012).

Sontag, Susan. Başkalarının Acısına Bakmak. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2005.

ushmm. Holokost Ansiklopedisi. 2012. http://www.ushmm.org/wlc/tr/article.php?ModuleId=10007823#related (accessed Ağustos 21, 2012).

Ergin, Sedat. Hurriyet. Eylül 17, 2010. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/15801716.asp?yazarid=308&gid=61 (accessed Ağustos 21, 2012).

Sait, Baha. İttihat-Terakki’nin Alevilik Bektaşilik Araştırması. Translated by Nejat Birdoğan. Istanbul: Berfin, 1994.

Shayegan, Daryush. Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel Sizofreni. Translated by Haldun Bayrı. Istanbul: Metis, 2010.

Cumhuriyet. Cumhuriyet. Ağustos 22, 2012. http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=360900&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (accessed Ağustos 23, 2012).

Wiki. Wikipedia. Haziran 28, 2012. http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğu’nda_Alevi_zulmü#cite_note-12 (accessed Ağustos 23, 2012).

Bayrak, Mehmet. NavKurd. Aralık 23, 2007. http://www.navkurd.net/nivisar/mehmet_bayrak/mesrutiyet.htm (accessed Ağustos 23, 2012).

Yuksel , Metin. “Yeni Kuran Tefsiri.” Hurriyet Gazetesi, Kasım 19, 1997.

Bayrak, Mehmet. newededersim. Mayıs 10, 2012. http://www.newededersim.com/news_detail.php?id=10817 (accessed Ağustos 23, 2012).

TBMM. Köy Kanunu. Ankara, Nisan 7, 1924.

Vikikaynak. “Misak-ı Milli.” WikiSource. Mayıs 22, 2011. http://tr.wikisource.org/wiki/Misak-ı_Millî (accessed Ağustos 23, 2012).

Solgun, Cafer. “Taraf.” Eylül 13, 2009.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği. Mart 22, 2006. http://www.psakd.org/sarioglan.html (accessed Ağustos 23, 2012).

Bakanlar Kurulu. “MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI SAVUNMA ÖDEVİ YÖNETMELİĞİ.” Mevzuat. Ekim 03, 1945. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20022.html (accessed Ağustos 23, 2012).

Kawa Yayınları. Kawa Yayınları. 2009. http://www.demircikawa.blogspot.com (accessed Ağustos 23, 2012).

İnsel, Ahmet. “İç Düşmanlar.” Radikal İki, Ocak 3, 2010.

TRT. TRT. Eyül 23, 2010. http://www.trt.gov.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=a677ee3d-a71a-41d5-918a-e4aa20b84118 (accessed Ağustos 23, 2012).

ETHA. Savaş Karşıtları. Mayıs 26, 2010. http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=57619 (accessed Ağustos 23, 2012).

Milliyet. Milliyet . Temmuz 10, 2012. http://siyaset.milliyet.com.tr/tbmm-de-cemevi-talebine-ret/siyaset/siyasetdetay/10.07.2012/1565060/default.htm (accessed Ağustos 23, 2012).

Hürriyet. Hürriyet. Ağustos 6, 2012. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21156583.asp (accessed Ağustos 23, 2012).

Milliyet. Milliyet. Ağustos 2, 2012. http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-parti-ye-yonelik-kumpas-kuruluyor/siyaset/siyasetdetay/02.08.2012/1575317/default.htm (accessed Ağustos 23, 2012).

Haber27. Haber27. 01 Ağustos 2012. Ağustos 01, 2012. http://www.haber27.com/cezaevinde-kac-muvazzaf-asker-var-91163h.htm (accessed Ağustos 23, 2012).

Vatan. Vatan . Ağustos 24, 2012. http://haber.gazetevatan.com/istanbulda-bir-cemevi-kundaklandi/476415/1/Gündem#.UDdy1qkiRdx (accessed Ağustos 24, 2012).

Gazete Vatan. Gazete Vatan. Eylül 28, 2012. http://haber.gazetevatan.com/alevi-mahallelerine-saldiri-basladi/483893/30/Haber#.UJbuH6UiQsk (accessed Kasım 4, 2012).

Kurucan, Ahmet. “Aleviliği Alevilerden öğrenmek.” Zaman Gazetesi, Kasım 2011.

Stroppel, Selma Güven. Hurriyet. Ekim 19, 2012. http://www.hurriyet.com.tr/planet/21729566.asp (accessed Kasım 4, 2012).

Setav. SETAV. 2010. http://www.setav.org/ups/dosya/28043.pdf (accessed Kasım 4, 2012).

Saymaz, İsmail. Radikal Gazetesi. Eylül 17, 2012. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1100642&CategoryID=77 (accessed Kasım 26, 2012).

İlknur, Miyase. Cumhuriyet Gazetesi. Aralık 14, 2011. http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=300272 (accessed Kasım 26, 2012).

Özel, Selahattin. Alevi Bektaşi Federasyonu. Temmuz 25, 2012. http://www.alevifederasyonu.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1175:abf-alevi-iftaryla-ilgimiz-yoktur&catid=1:son-haberler&Itemid=2 (accessed Kasım 26, 2012).

TCCB. “Cumhurbaşkanı Gül, Alevi-Bektaşi Federasyonları ve Derneklerinin İftarına Katıldı.” Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı. Temmuz 26, 2012. http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/83647/cumhurbaskani-gul-alevibektasi-federasyonlari-ve-derneklerinin-iftarina-katildi.html (accessed Kasım 26, 2012).

Genç, Derviş, and Mehmet Tayanç. Zaman Gazetesi. Kasım 25, 2012. http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?newsId=2020456 (accessed Kasım 26, 2012).

Akalın, Nebahat Kübra. Birgün Gazetesi. Temmuz 24, 2012. http://www.birgun.net/actuels_index.php?news_code=1343120204&year=2012&month=07&day=24 (accessed Kasım 26, 2012).

Sarıboğa, Veli. Sabah Gazetesi. Kasım 25, 2012. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/11/25/muharrem-de-bizim-ramazan-da-bizim-ahmet-calik (accessed Kasim 26, 2012).

Beşikçi, İsmail. Alevi Haber AJansı. Aralık 18, 2007. http://www.alevihaberajansi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1389 (accessed Kasım 26, 2012).

Şahin, Teoman. ABNA. Kasım 7, 2012. http://abna.ir/data.asp?lang=10&Id=362919 (accessed Kasım 26, 2012).

Fars News. Fars News . Ağustos 5, 2012. http://turkish.farsnews.com/newstext.aspx?nn=9104252875 (accessed Kasım 26, 2012).

ANF. Fırat Haber Ajansı. Temmuz 19, 2012. firatajans.org/index.php?rupel=nuce&nuceID=65764 (accessed Kasım 26, 2012).

Karakaşlı, Karin. Agos. Kasım 23, 2012. http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=turkiyenin-tarihi-ile-benim-kisisel-tarihim-ayni&haberid=3474 (accessed Kasım 26, 2012).

Toprak, Binnaz. Türkiye’de Farklı Olmak. Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2008.

Kılıçer, Kurtuluş. MLAM. Nisan 1, 2012. http://mlam.tkp.org.tr/makaleler/aleviler-kinci-cumhuriyet-e-boyun-e-ecek-mi-kurtulu-k-l-er (accessed Kasım 26, 2012).

Frekans Araştırma. Turk Yahudileri. 2009. http://www.turkyahudileri.com/images/stories/dokumanlar/farkli_kimliklere_yahudilige_bakis_algi_arastirmasi_090930.pdf (accessed Kasım 26, 2012).

Gültekin, Uğur. Agos Gazetesi. Kasım 24, 2012. http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=suryaniler-mor-gabriel-icin-aihm-yolunda&haberid=3484 (accessed Kasım 26, 2012).

Aydın, Ayhan. Cem Vakfı. 2011. http://www.cemvakfi.org.tr/ayhan-aydin/cemevleri-gercegi/ (accessed Kasım 26, 2012).

Kansu, Işık. Cumhuriyet Gazetesi. Eylül 15, 2012. http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=365580&kn=7&ka=4&kb=7 (accessed Kasım 27, 2012).

YouTube. “Syrian  Cleric Threatens: “We Shall Mince [The Alawites] in Meat Grinders”.” YouTube. 2012. http://www.youtube.com/watch?v=Bwz8i3osHww (accessed Kasım 27, 2012).

Hurriyet Gazetesi. Hurriyet Gazetesi. Ağustos 6, 2012. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21156583.asp (accessed Kasım 27, 2012).

CNN Türk. CNN Türk. Ağustos 6, 2012. http://www.cnnturk.com/2012/guncel/08/06/akpli.vekilden.alevilik.raporu/671838.0/index.html (accessed Kasım 27, 2012).

Çizmeci, Doğan. Vatan Gazetesi. Nisan 3, 2012. http://haber.gazetevatan.com/caferi-imam-ders-verdi/441021/1/Haber (accessed Kasım 27, 2012).

Akkiray, Sabahat. CHP. Nisan 4, 2012. http://www.chp.org.tr/?p=67849 (accessed Kasım 27, 2012).

Beşikçi, İsmail. GomanWeb. Ekim 20, 2006. http://gomanweb.org/GOMANWEB2/koseli_demokrasi/ismail_besikci.htm (accessed Kasım 27, 2012).

Erdoğan, Tayyip Recep. “YouTube.” YouTube. 2010. https://www.youtube.com/watch?v=6Z_yKplPTBU (accessed Kasım 28, 2012).

Eygi, Mehmet Şevket. Türk Time. Temmuz 14, 2012. http://www.turktime.com/haber/Mehmet-Sevki-Eygi-den-Tuhaf-Iddia-/184796 (accessed Kasım 28, 2012).

Erdoğan, Recep Tayyip. Hürriyet Gazetesi. Eylül 30, 2012. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21589232.asp (accessed Kasım 28, 2012).

Güler, Aydemir. SoL . Mayıs 11, 2011. http://haber.sol.org.tr/yazarlar/aydemir-guler/chpnin-alevi-vaadi-42402 (accessed Kasım 28, 2012).

Küçük, Yalçın. Marksist. Ekim 5, 2011. http://www.marksist.org/haberler/4993-ergenekoncu-yalcin-kucukten-alevilere-hakaret (accessed Kasım 28, 2012).

Hoşgör, Şebnem. Gazete Vatan. Kasım 11, 2012. http://haber.gazetevatan.com/40-bin-aleviye-kan-kusturdum/492469/1/Haber (accessed Kasım 28, 2012).

NTV. NTV. Kasım 20, 2012. http://www.ntvmsnbc.com/id/25399456/ (accessed Kasım 28, 2012).

Demirtaş, Selahattin . Yüksekova Haber. Ağustos 4, 2012. http://www.yuksekovahaber.com/haber/demirtas-kurdistan-kurtlerindir-80633.htm (accessed Kasım 28, 2012).

Bülbül, Kemal. Fırat Haber Ajansı. Kasım 10, 2012. http://firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=71179 (accessed Kasım 28, 2012).

Nesimi, Seyyid. ŞiirGenTR. 1425. http://www.siir.gen.tr/siir/s/seyyid_nesimi/bende_sigar_iki_cihan.htm (accessed Kasım 28, 2012).

Kaya, Baki. “Terör ve Alevi Gençliği.” Pir Sultan Abdal Kültür Sanat Dergisi, no. 43 (Mart-Nisan 2001): 46-48.

Berlin Alevi Toplumu Cemevi. Alevi.org. Ocak 25, 2011. http://www.alevi.org/genel-haberler/1592-cem-vakfnn-bu-etkinlikte-ne-ii-var-.html (accessed Aralık 15, 2012).

Halkalı Zeynebiye Facebook Sayfası. “Halkalı Zeynebiye Facebook Sayfası.” Halkalı Zeynebiye Facebook Sayfası. Ocak 14, 2012. https://www.facebook.com/video/video.php?v=10150106891424025 (accessed 12 25, 2012).

Zaman Gazetesi. Zaman Gazetesi. Ocak 23, 2011. http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1083280 (accessed Aralık 15, 2012).


One Comment to “Aleviler, Temsiliyet, Makbuliyet*: Alevilik üzerine notlar 1[1]”

  1. Umarm bu mesaj size ular. AzadAlik adl blogunuza bir hayli baktm, fakat iletiim iin bir mail adresi bulamadm. “Aleviler, Temsiliyet, Makbuliyet…” balkl yaznz Alevi Enstitsnn blog sayfasnda yaynlamak iin izninizi istiyoruz. Sevgiler, selamlar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: