Posts tagged ‘houshamadyan’

May 21, 2011

Daily life of Armenians before 1915: Local histories, dialects, letters and more, on Houshamadyan website

by Azad Alik

Houshamadyan is a website project to reconstruct daily life and social environment of the Ottoman Armenians before 1915. The project’s research areas include social history, the history of daily life, local microhistory, dialects, music, literature and material culture. The collection and preservation of culturally valuable artifacts of all kinds produced by the Ottoman Armenians such as musical recordings of historical value, old photographs, pictures, old film footage, oral history recordings etc. are of special importance. Similarly printed books, periodical publications and archival material, or papers in individual collections such as correspondence, unpublished notes, official documents, autobiographical details are important source for Houshamadyan.

Houshamadyan places great importance on individual’s archives to enrich the project. Historian Dr. Vahe Tachjian who initiated Houshamadyan, invites each visitor to share his or her personal archives, photographs, books, memoirs and any kind of information that…

read more »

May 16, 2011

1915 öncesinde Ermenilerin günlük hayatı Houshamadyan’da

by Azad Alik

Palu (Town)Houshamadyan bir hatırlatma ve hafızayı yeniden kurma projesi.“Hatıra kitabı” olarak Türkçeleştirilebilecek ‘houshamadyan’, Osmanlı Ermenilerinin 1915 öncesinde yaşadıkları yerlerde günlük hayatlarını fotoğraflarla, ses kayıtlarıyla, arşiv kayıtlarıyla biraraya getirerek bugün artık kimi zaman izi dahi sürülemeyecek bir hafızayı internet ortamında yeniden yaratmayı amaçlıyor.  Ermenilerin yaşadıkları şehirler hakkında detaylı haritalar, şehir fotoğrafları, maddi kültür, ses kayıtları, şarkılar, yerel dillerle ilgili bilgiler, edebiyat, günlük hayatta kullanılan eşyalarla ilgili bilgiler ve fotoğraflarla houshamadyan, neredeyse bir online müze. Websitesinde her bir şehir ile ilgili yazılı kaynaklardan elde edilmiş tarihi bilgileri bulmak da mümkün olacak. Ayrıca kişilerle ilgili biyografik detaylar, yayımlanmamış notlar, mektuplaşmalar, sözlü tarih kayıtları da sitede yer alacak. Proje, Berlin’de kurulan ve projeyle aynı ismi taşıyan bir vakıf tarafından yürütülüyor. Merkezi Londra’daki Gomidas Enstitüsü, İstanbul’daki Hrant Dink Vakfı, Paris’teki Nubaryan Kütüphanesi, Beyrut’taki Haygazyan Üniversitesi, Yerevan’daki Soykırım Müzesi projenin partner kuruluşlarından bazıları. 

read more »

May 15, 2011

Բարբառներ, երաժշտութիւն, գրականութիւն, նիւթական մշակոյթ եւ աւելին`Յուշամատեան կայքէջի վրայ

by Azad Alik

A scene from Kastamuni (Michel Paboudjian Collection)

Արդէն քանի մը ամիսէ ի վեր գործել սկսած է Յուշամատեան կայքէջը, որուն նպատակն է հետազօտութիւններու ճամբով վերականգնել ու պահպանել Օսմանեան կայսրութեան հայերուն յիշողութիւնը, առօրեայ կեանքը եւ ընկերային միջավայրը։ Կայքէջին տէրն ու տնօրինողը Յուշամատեան միութիւնն է, որ հիմնուած ու պաշտօնապէս գրանցուած է Պերլինի մէջ՝ 2010 թուականին։  Այս կայքէջի գաղափարը յղացաւ եւ կեանքի կոչեց պատմագէտ, նախկին Պէյրութահայ, Պերլինաբնակ Վահէ Թաշճեանը։

Յուշամատեանի հետազօտութիւնները կ՝ընդգրկեն Օսմանեան կայսրութեան հայերու պատմութեան բոլոր մարզերը, ինչպէս ընկերային պատմութիւն, առօրեայ կեանքի պատմութիւն, տեղական մանրապատմութիւն, բարբառներ, երաժշտութիւն, գրականութիւն, նիւթական մշակոյթ, եւայլն։ Այս իմաստով ալ այս աշխատանքներուն համար յատուկ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն օսմանեան հայերուն վերաբերող մշակութային արժէք ունեցող իրերու հաւաքումն ու պահպանումը, ինչպէս օրինակ պատմական նշանակութեամբ երաժշտական ձայնագրութիւններ, հին լուսանկարներ, գեղանկարներ, հին ֆիլմեր, քարտէսներ, եւայլն։ Մեր աշխատանքներուն համար նոյնպէս կարեւոր են օսմանեան հայերու պատմութեան վերաբերող վաւերաթուղթերը, ինչպէս օրինակ հրատարակուած գիրքեր, պարբերաթերթեր, արխիւային նիւթեր. կամ՝ անհատական հաւաքածոներու մաս կազմող թուղթեր, ինչպէս թղթակցութիւն, անտիպ նօթեր, պաշտօնական վաւերաթուղթեր, ինքնակենսագրական տուեալներ, եւայլն։ 

read more »

%d bloggers like this: