IRKÇILIK TARTIŞMALARI

Önümüzdeki günlerde Azad Alik’te Türkiye’de anaakım seçkinlerin Cumhuriyet’in ötekileri ve ırkçılıkla ilişkileri üzerine bir dizi yazı, uzun söyleşi ve kuramsal tartışmaya giriş niteliğinde metinler yayımlayacağız. Bu vesileyle Umut Tümay Arslan’ın Agos gazetesinde yayınlanmış iki yazısını yazarın izniyle tekrar ve bir arada yayınlıyoruz. Bu yazılar, Buket Türkmen’in Selahattin Demirtaş’ın meclis oturumunda Erdoğan’ı alkışlamasını beyaz efendisine yaranmaya çalışan siyah köle davranışına benzetmesini içeren yazılara ve Türkmen’in Arslan’ın ilk eleştiri yazısına verdiği cevaba ilişkindir. Yazıda, eleştirinin ötesinde Türkiye’de sınıfsal konum farketmeksizin ayrıcalıklı konumlanmış kesimlerin Kürt meselesine ve Kürt siyasetinin aktörlerine yaklaşımının ideolojik ve sosyolojik altyapısı irdeleniyor.

 

Azad Alik editörleri olarak Arslan’ın Türkmen eleştirilerini, Türkiye’de HDP’ye salt Erdoğan karşıtlığı üzerinden oy vermiş veya Türkmen’in de sözettiği, oy vermeyi değerlendirip her ne hikmetse eli gitmemiş kesimlerin Kürt mücadelesine, anaakım Kürt siyasetine ve bu siyasetin aktörlerine ilişkin yaklaşımı üzerine vakitlice yazılmış bir analiz olarak kayıtlara geçirmek istedik.

 

Geriye dönüp içinden geçmekte olduğumuz döneme baktığımızda, Kürtlerin son 30 yılın ağırlıklı çoğunluğunda kendi başlarına verdikleri mücadele ve akabindeki kazanımlarına eklemlenerek kendine siyaset alanı açmış olan Türkiye solunun Kürtlerin niyetlerini test etmek veya Kürtleri araçsallaştırmak yerine neden kendi mahallerindeki (“dost meclisi ve muhabbetlerdeki”) ellerin Demirtaş’a oy vermeye gitmediğini anlama ve ona göre bir siyaset kurma çabasına girişmemelerinin sonuçlarını göreceğiz.

 

1 & 2 – Umut Tümay Arslan – https://azadalik.wordpress.com/irkcilik-tartismalari/mesele-uc-bes-alkis-degil-pul-pul-dokulen-hakikat/

3 – Özgür Sevgi Göral – https://azadalik.wordpress.com/irkcilik-tartismalari/isimsiz-oluler/

4 – Ayda Erbal – https://azadalik.wordpress.com/2015/01/25/ey-musluman-nedamet-getir1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: