Posts tagged ‘Baptistler’

May 14, 2011

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Asker Kaçaklığı*

by Azad Alik

Eric Jan Zürcher

BIANET – Askerlik hizmetini vicdanen red Avrupa’da köklü bir geleneğe sahiptir. 16. yüzyıldaki reformasyondan bu yana Menonitler, Baptistler ve Quakerlar gibi Protestan Kiliseleri içerisindeki pek çok farklı grup, tanrıları ya da ülkeleri için silah taşımayı ve dövüşmeyi altıncı emir temelinde (Öldürmeyeceksin!) ve bundan da çok İsa’nın takipçilerine öbür yanağını dönmeyi söylediği dağdaki vaaza dayandırarak reddetmekteydi. Pasifizm, aralarında silah kullanmayı açıktan açığa reddedenlerin de olduğu muhalifler tarafından kurulmuş bir ülke olan Ame rika’da özellikle güçlüydü. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avru pa ve Amerika uzun süredir var olan dinî pasifizmin yanı sıra dünyevi, sosyalist bir pasifizmle de tanıştı. 19. yüzyıl Avrupa’sında gelişen ayrı bir pasifist akımsa ilhamını anarşizmden alıyordu. Bu gelenekte hizmet etmenin reddi, devletin yurttaş ları üstündeki hak iddialarının meşruluğunu red ilkesine da yanıyordu.

Prensler ve devletler profesyonel (ya da paralı) ordularla iş görürken bu pek de sorun yaratmıyordu. Ancak, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda G. Washington’un getirdiği ve daha sonra Fransız Devrimi sırasında çok daha büyük boyutlarda tekrarlanan, zorunlu askere almayla başlayan evrensel (erkekler için) askerlik hizmeti gündeme gelince, bunun pek çok Av rupa ülkesinde vicdani red olasılığını da hesaba katan biçimde yasa ve düzenlemelerle çerçevelenmesi kaçınılmaz oldu.

Yazının devamı için bkz: http://bianet.org/biamag/ifade-ozgurlugu/129990-osmanlinin-son-donemi-ve-milli-mucadelede-asker-kacaklari

* Eric Jan Zürcher’in bu makalesi, Özgür Heval Çınar ve Coşkun Üsterci tarafından yayına hazırlanan “Çarklardaki Kum: Vicdani Red” kitabından alınmıştır.

%d bloggers like this: